Mijn weg naar energiewerk

In 1996 kwam ik via een tip van mijn regisseur bij een aura-lezeres terecht. Ik maakte een afspraak met haar voor een reading al had ik geen idee wat dat was. Energiewerk kende ik nog helemaal niet.

In die tijd voelde ik al langer, dat ik tegen een soort psychische blokkade aanliep waarvan ik de oorsprong niet kende en er graag van af wilde. Deze blokkade remde me om ten volle te gaan voor mijn passies; het stond gevoelsmatig mijn talenten en dus mijn geluk in de weg.

Inhoud

Reguliere circuit

Mijn besluit om een reading te verkiezen boven het reguliere circuit, was doordat mijn ervaring bij een psychologe nogal demotiverend was geweest. Er werd heel veel gepraat, vooral door mij, maar ik voelde dat we zo niet tot de kern zouden gaan komen. Uiteindelijk zou ik niet meer opduiken bij de vervolgafspraak.

Mijn eerste reading

Toch wel onzeker of dit misschien ook wel te maken had met mijn blokkade-gedrag, stond ik open voor een reading bij deze aura-lezeres. Een beetje nerveus doordat ik niet wist wat er ging gebeuren stapte ik bij haar binnen. Vriendelijke vrouw, beetje moederlijk, door naar een klein kamertje, kopje koffie, op een stoel tegenover elkaar; tot nu toe alles okay.

Ze vroeg of ik een specifieke vraag had, of dat ze gewoon kon beginnen en dan simpelweg kijken wat er opkomt. Dat laatste sprak me wel aan. Ze sloot haar ogen, zat ontspannen tegenover me met haar handen losjes in haar schoot en bleef zo even zitten.

Toen ze haar ogen opende begon ze te vertellen over mijn persoonlijkheid, talenten en valkuilen, over mijn familie en de invloed die dat had op mij. Ik herkende heel veel in wat ze allemaal zei, en wat me vooral raakte was dat ik het gevoel had dat ze me al heel lang kende. Ze was totaal op me afgestemd. Ze zág wie ik was. En juist dát had ik zo gemist bij die psychologe, realiseerde ik me nu.

Een nieuw tijdperk

Puzzelstukjes vielen op zijn plek en nu achteraf kijkend was dat de start van een nieuw tijdperk van mijn leven. Door de ervaring met energiewerk was het alsof er een oude herinnering diep in mij wakker werd. Een besef dat er méér is dan de maatschappelijke gangbare dimensies en die bovendien een cruciale rol spelen in mijn behoefte aan zingeving.

Het duurde nog 7 jaar tot het mij bewust werd dat ikzelf ook gevoelig was om energetische informatie te lezen. Dit begon in de tijd dat mijn lieve zus ongeneeslijk ziek werd. Tijdens haar intensief ziekbed van drie maanden, was ik bijna continu aan haar zijde tot zij stierf. Ik ontdekte dat ik gedurende die tijd wonderbaarlijk goed met haar situatie kon omgaan. Ik had als uit het niets een bijzonder heldere visie op wat goed voor haar was en wat juist niet.

Het ging er niet om hoe ze dit ging overleven want het was duidelijk dat dit niet de bedoeling was. Belangrijker was de weg vrij te maken voor een waardevolle en soepele ‘overgang’. Ik liet me als vanzelfsprekend intuïtief leiden en dat voelde altijd goed, ook bij de andere betrokkenen, zoals familie en medici.

Inzicht met terugwerkende kracht

Pas later, toen ik kort na haar overlijden een opleiding healing en reading ben gaan volgen, kreeg ik met terugwerkende kracht steeds meer inzicht in wat er allemaal gebeurd was tijdens het ziektebed van mijn zus en hoe ik daar onbewust en intuïtief mee om was gegaan. Ik realiseerde me dat ik een oud ‘weten’ in mezelf had geactiveerd en blijkbaar op mijn intuïtie kon vertrouwen.

Vanaf dat moment ben ik me steeds intensiever gaan richten op energiewerk. Na het afronden van de opleiding ging ik me verder verdiepen in verschillende helingsvormen.

Nu, 17 jaar later, heb ik inmiddels veel ervaring opgedaan in mijn healing- en readingpraktijk en heb ik mijn vermogen om energie te lezen en te helen enorm kunnen verfijnen.

Het einde omvat een nieuw begin

Het gaan van mijn zus was het komen van mijn energiewerk en daarmee het definitieve verdwijnen van mijn blokkade waar het allemaal om begonnen was. Ik wandel nu op een veel vrijer en bevredigender levenspad met alle ruimte voor mijn talenten en voor wat ik werkelijk belangrijk vind in het leven.